"Kraje członkowskie UE powinny być gotowe do zastosowania sankcji, jakie mają do dyspozycji, w tym do zawieszenia głosu państwa członkowskiego (w Radzie UE)" - twierdzi dziennik, dodając, że takie działanie nie powinno pozostać, na wzór broni jądrowej, opcją, "którą się grozi, ale nigdy się jej nie stosuje".

W ocenie dziennika, w Rumunii i na Węgrzech oraz w Serbii pogorszeniu uległa niezależność instytucji, które zapewniają odpowiedzialność władz państwowych przed obywatelami. A na tej niezależności, a nie tylko na zmianie rządu poprzez wolne i uczciwe wybory, polega demokracja - tłumaczy "FT".

"W Rumunii podjęto próby ograniczenia kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Na Węgrzech rząd zacieśnia kontrolę nad mediami, sądami i działalnością kulturalną. W Serbii nowy rząd zwiększa swój wpływ na niezależny wcześniej bank centralny. Każdy z tych faktów z osobna stanowi powód do niepokoju, razem wzięte sugerują, że na południowo-wschodniej flance UE mamy do czynienia z zagrożeniem dla procesu demokratycznego" - ostrzega "FT" w artykule redakcyjnym.

Gazeta zauważa przy tym, że "każdy przypadek jest specyficzny", "postsowieckie walki o władzę toczą się na różne sposoby", "kultura demokratyczna jeszcze nie zakorzeniła się głęboko", a swoją rolę odgrywa także kryzys gospodarczy.

Zdaniem brytyjskiego dziennika, UE mogłaby wprowadzić "systematyczny monitoring" wszystkich krajów członkowskich dotyczący przestrzegania przez nie zasad demokracji. Ta kontrola mogłaby być powiązana "z posunięciami różnego stopnia, takimi jak wstrzymanie dopłat, jeśli okaże się, że nie spełniają one wymogów".

"Wszystkie kraje, które wstępują do UE, muszą podpisać kryteria kopenhaskie stwierdzające, że będą one chronić demokratyczny sposób rządzenia i prawa człowieka, trzymać się gospodarki rynkowej i akceptować zobowiązania UE. Te wymogi nie ulegają zawieszeniu wraz z akcesją do Unii. Europa powinna stwierdzić to bardzo jasno" - postuluje "Financial Times".