Ogłoszony w piątek komunikat hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju w tej sprawie podkreśla jednak, że w porównaniu z pierwszym kwartałem 2012 r., kiedy Hiszpanie i cudzoziemcy nabyli w kraju 69 420 mieszkań, sprzedano ich o 15,6 proc. więcej.

Podczas boomu mieszkaniowego w samym tylko drugim kwartale 2006 r. w Hiszpanii zawarto 251 000 tego rodzaju transakcji.