„Przy czym 86,68% akcji zostało nabytych bezpośrednio przez ASEE, a 12% akcji zostało nabytych przez spółkę zależną ASEE - ASSECO SEE Teknoloji A.Ş. z siedzibą w Istambule" – czytamy w komunikacie.

Sigma oferuje rozwiązania do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, do zarządzania produktami leasingowymi oraz aktywami dla firm leasingowych i instytucji finansowych, jak również aplikacje umożliwiające zarządzanie procesem i treścią głównie w obszarze usług finansowych, klientów telekomunikacyjnych i z sektora publicznego. Na liście klientów znajduje się 8 z 15 największych banków w Turcji, a także 20 z 40 instytucji finansowych i firm leasingowych działających w Turcji. W ciągu ostatnich 5 lat SIGMA zrealizowała 30 dużych projektów. Sigma zatrudnia 68 osób. W 2011 roku sprzedaż SIGMY wyniosła 5,3 mln USD.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 2,1 mln USD, a zysk netto 2,0 mln USD. „Cały zakup akcji w SIGMA został sfinansowany ze środków własnych grupy ASEE. Nabycie spółki SIGMA jest kontynuacją budowy mocnej grupy regionalnej ASEE działającej w rejonie południowo-wschodniej Europy oraz w Turcji" – czytamy dalej.