Roczna cena docelowa papierów PGE została ustalona na poziomie 20,5 zł, o 8,8 proc. niższym od poprzedniej wyceny wynoszącej 22,5 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zakończenie sesji na warszawskiej giełdzie akcje PGE warte były 18,13 zł. o ponad 13 proc. mniej od wyceny analityków.