Dotychczasowy prezes spółki Michał Rumiński i członek zarządu Konrad Sitnik złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji.

"Dotychczasowy prezes Michał Rumiński oraz członek zarządu Konrad Sitnik złożyli swoje rezygnacje. Pozostali członkowie zarządu: Wojciech Łastowiecki, Tomasz Zatorski i Dobrosław Wereszko będą nadal wspierali rozwój Grupy ABC Data." - głosi komunikat.

Zgodnie z decyzją rady nadzorczej, Biedrzycki obejmie funkcje prezesa od 1 listopada 2012 roku.

"Obejmując od 1 listopada funkcję prezesa zarządu ABC Data będę konsekwentnie realizował strategię budowy największego dystrybutora w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli rynku zamieszkałym przez 100 mln osób. Naszym celem pozostaje umacnianie pozycji w regionie, wprowadzanie nowych produktów i usług oraz zwiększanie obecności ABC Data we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji" - powiedział Biedrzycki, cytowany w komunikacie.

Biedrzycki pracował wcześniej m.in. w Oracle Polska i McKinsey and Company. W latach 2010-2012 pełnił funkcję prezesa Sygnity.

W I połowie 2012 roku spółka miała 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 17,90 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1501,54 mln zł wobec 1216,10 mln zł. Zysk netto grupy z działalności z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz wpływu rumuńskiego Scop Computers wyniósł 11,7 mln zł i był o 42,8% wyższy od analogicznego wyniki sprzed roku. Przed rokiem spółka zanotowała m.in. jednorazowy zysk ze sprzedaży udziałów Optimusa na poziomie 7,4 mln zł.