– Porównanie wielu produktów tego samego rodzaju, na przykład funduszy akcyjnych, wydaje się ludziom niewykonalne – przyznaje Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI.

TNS Pentor przebadał klientów KBC TFI, innych TFI oraz klientów banków myślących o skorzystaniu z usług TFI. W przypadku każdej z tych trzech grup pierwsze skojarzenia odnośnie do funduszy inwestycyjnych to: ryzyko, krach i strata. – Badanie było przeprowadzane pod koniec 2011 r. A przypominam, że w III kwartale ub.r. mieliśmy krach na giełdach – tłumaczy Niemiec.

Wśród barier utrudniających wejście w fundusze ankietowani wymienili, obok obawy przed stratą kapitału, także brak uczciwej informacji ze strony TFI. – To kamyczek do ogródka branży. Wydaje się, że przede wszystkim brakuje pełnej informacji o pobieranych opłatach – uważa Niemiec.

Badanie pokazało jednak, że jest duża różnica między postrzeganiem funduszy i ich klientów przez osoby, które już w nie zainwestowały, a tymi, które nie mają w portfelach jednostek uczestnictwa. – Ci, którzy nie są klientami TFI, często mają wrażenie, że po dokonaniu inwestycji nie będą mogli kontrolować swoich pieniędzy, a inwestorów postrzegają jako dobrze wyedukowanych i odważnych. Klienci TFI natomiast często odczuwają pozytywne emocje związane z inwestowaniem, uważają siebie i innych klientów TFI za ludzi odpowiedzialnych i rodzinnych – wskazuje Paweł Niemiec.