"Koniunktura w handlu w IV kwartale 2012 roku w stosunku do III kwartału 2012 roku uległa pogorszeniu. W ciągu kwartału wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się o 12,7 punktu i obecnie wynosi -9,7 punktu. Wskaźnik koniunktury w IV kwartale 2012 roku jest również niższy w porównaniu do wartości sprzed roku (wyniosła ona bowiem -4,9) oraz do średniej dla tego okresu dla ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -4,5 punktu)" - napisano w komunikacie z badań.

Dodano, że "w ciągu kwartału istotnie zmniejszyło się saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych i osiągnęło wartość -24,6 punktu". "Pomimo odnotowanego pogorszenia, przedsiębiorstwa handlowe oceniły swoją ogólną sytuację jako dobrą (saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +8,7). 23,3 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 62,1 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 14,6 proc. za słabą" - podano.

Z badań wynika, że w czwartym kwartale w najlepszej sytuacji były przedsiębiorstwa handlowe, które działają w branżach: artykułów wielobranżowych oraz wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych. Możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt. Podobnie było w poprzednim kwartale.