Jednocześnie agencja Moody’s obniżyła do Caa2 z Caa1 rating obligacji zabezpieczonych wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International z datą wykupu w 2016 roku.

Wszystkie ratingi zostały umieszczona na liście obserwowanych ze wskazaniem do obniżenia.