Złoty nadal posiada potencjał aprecjacyjny, ale w trendzie wzrostowym mogą pojawiać się krótkotrwałe okresy spadków wartości polskiej waluty, oczekują analitycy Ministerstwa Gospodarki.

"Mimo niepewności co do trwałości ożywienia gospodarczego w USA oraz ustabilizowania się aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej na stosunkowo niskim poziome ocenia się, że złoty nadal posiada potencjał aprecjacyjny" - czytamy w raporcie "Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2012 r."

"Jednak głównym elementem ryzyka jest tu nadal niestabilna sytuacja w otoczeniu gospodarczym Polski. Dlatego też nie wyklucza się występowania kolejnych - determinowanych głównie czynnikami zewnętrznymi - krótkookresowych ujemnych odchyleń od wzrostowego trendu złotego" - czytamy dalej.

W 2012 r. złoty średnio osłabił się zarówno w stosunku do dolara jak i do euro. W skali roku średni kurs euro wyniósł 4,1850 zł i wzrósł o 1,6%. Kurs dolara w tym samym okresie wyniósł 3,2570 zł i wzrósł o 9,9% r/r. Z kolei w grudniu 2012 r. kursy obu walut osiągnęły średnio odpowiednio poziomy 4,0938 EUR/PLN oraz 3,1230 USD/PLN., podał też resort.