Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews oraz Emitent.

Grupa MOL

Grupa MOL odkryła nowe złoże ropy w odwiercie Barkman w Kurdystanie w Iraku, podała spółka w komunikacie. Jest to efekt programu poszukiwawczego i ekspertyz prowadzonych przez Kalegran, spółkę zależną MOL. >>>>

Grupy EM&F

Grupa Empik Media & Fasion (Grupa EM&F) zwiększyła skonsolidowane przychody o 12 proc. r/r do 3,24 mld zł 2012 r., zaś w samym IV kw. o 4 proc. do 1,12 mld zł, podała spółka w komunikacie. NFI EM&F wypracował w 2012 r. 84,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, z czego 73,8 mln zł przypada na IV kw.>>>>

Grupa Empik Media & Fashion (Grupa EM&F) odnotowała 73,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2012 r. wobec 96,10 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC - NG2

CCC odnotowało 55,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2012 r. wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PGE

Przewidywany negatywny wpływ niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane wyniki Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w IV kw. 2012 r. wyniesie ok. 1.519 mln zł w przypadku zysku brutto oraz EBITDA, podała spółka w komunikacie. >>>>

Gant

Gant Development - wspólnie z węgierską Grupą Futureal, która w grudniu nabyła ponad 5% udziału w spółce - rozpoczyna trzy kolejne projekty mieszkaniowe, poinformował wiceprezes Ganta Andrzej Szornak. Łącznie do końca 2014 r. powstanie ok. 750 mieszkań we Wrocławiu i w Warszawie, a szacowany przychód z tych inwestycji Szornak oszacował na ok. 277,5 mln zł.

Erbud

GWI GmbH, spółka zależna Erbudu, ma dwa kontrakty na budowę biurowca w Hannoverze o łącznej wartości 6,5 mln euro netto (ok. 26,6 mln zł netto), podała spółka w komunikacie. „GWI GmbH, spółka zależna Erbud, podpisała dwie umowy na budowę biurowca Aegidientorplatz 2 w Hannoverze w Niemczech. Łączna wartość obu umów wynosi 6,5 mln EUR netto" - czytamy w komunikacie. >>>>

Grupa Orbis

Aktualnie podpisane kontrakty Orbisu zapewniają wzrost grupy hotelowej o przynajmniej cztery franszyzowe obiekty na łącznie 385 pokoi w bieżącym roku, podała spółka w sprawozdaniu zarządu po wynikach za 2012. "W 2013 roku planowane jest otwarcie kolejnych hoteli. Na podstawie do tej pory podpisanych kontraktów, Grupa Hotelowa Orbis powiększy się o cztery franczyzowane obiekty, oferujące łącznie 385 pokoi. Dwa hotele zostały już otwarte, tj. Mercure Piotrków Trybunalski Vestil (38 pokoi) oraz Mercure Krynica-Zdrój Resort & SPA (100 pokoi). Założeniem strategicznym jest, aby od 2014 roku 100% nowych obiektów przyłączanych do Grupy Orbis działało w oparciu o strategię asset light" - czytamy w sprawozdaniu. Na drugi kwartał 2013 roku przewidywane jest także oddanie do użytkowania 161 pokoi w hotelu Novotel w Łodzi. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w tym obiekcie, podano również.

CEZ

Nie istnieje żaden powód dla odebrania licencji bułgarskim spółkom - dystrybucyjnej ČEZ Razpredelenie i handlowej CEZ Elektro, dlatego CEZ wzywa tamtejszego regulatora do bezstronnego rozpatrzenia sprawy bez ingerencji politycznych. Spółka podtrzymuje stanowisko, że konsekwentnie spełnia wszystkie obowiązki, które nakładają na nią tamtejsze normy i przepisy prawne, podał CEZ w komunikacie.>>>>

ATM SI

Akcjonariusze ATM Systemy Informatyczne (ATM SI) mają zmienić firmę spółki na Atende, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 19 marca. "Dotychczasowa treść § 1 w brzmieniu: 'Firma Spółki brzmi: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATM Systemy Informatyczne S.A.' Otrzymuje następujące nowe brzmienie: 'Firma Spółki brzmi: Atende Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Atende S.A.'" - czytamy w projektach uchwał.

Ursus

Oferta konsorcjum Ursusa o całkowitej planowanej wartości 52,8 mln zł netto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na dostawę 38 niskopodłogowych trolejbusów organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, podała spółka w komunikacie.>>>>

Infovide-Matrix

Infovide-Matrix zawarł umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na skonsolidowany zakup usługi maintenance dla produktów IBM za 8,55 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. „W okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix lub jednostkami od niej zależnymi a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem lub jednostkami od niej zależnymi wyniosła 22.361.129,91 PLN netto" - czytamy w komunikacie.

Milkiland

LLC Kursk Moloko, rosyjska spółka zależna Milkilandu, kupiła aktywa produkcyjne JSC Syrodel zlokalizowane w rosyjskim mieście Rylsk w regionie kurskim za ok. 2,1 mln euro, podała spółka w komunikacie. >>>>