Pomimo zakończenia bez rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ds. poszukiwań i wydobycia, w zarządzie PGNiG nie ma wakatu na stanowisku osoby odpowiedzialnej za ten pion, wynika z komunikatu spółki. Od maja ub.r. odpowiada za niego Mirosław Szkałuba.

Rada nadzorcza PGNiG podjęła decyzję o uchyleniu uchwały z 27 lutego br. dotyczącej powołania Krzysztofa Bociana na stanowisko wiceprezesa PGNiG ds. poszukiwań i wydobycia oraz o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

Jak tłumaczy firma, decyzja RN ma związek z nieprzyjęciem przez Bociana "zestandaryzowanych dla członków zarządu spółki warunków zatrudnienia, w tym również dotyczących zakresu i czasu zakazu konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji wiceprezesa".

"Jednocześnie podkreślamy, że obszar poszukiwań i wydobycia od maja 2012 roku jest w zakresie kompetencji pana Mirosława Szkałuby, wiceprezesa zarządu PGNiG SA, odpowiadającego również za IT i zakupy. Dlatego wszelkie informacje na temat wakatu na tym stanowisku są nieprawdziwe" - czytamy w komunikacie.

PGNiG podkreśla, że priorytetem spółki jest realizacja "przygotowanego ambitnego planu inwestycyjnego na 2013 rok pod kierunkiem wiceprezesa Mirosława Szkałuby, dotyczącego znaczącego zintensyfikowania prac poszukiwawczych gazu konwencjonalnego i ze złóż łupkowych".

Reklama

W tym roku spółka zaplanowała rozpoczęcie 33 odwiertów, w tym 13 w poszukiwaniu gazu z łupków. W I kw. 2013 roku, mimo niesprzyjających – jak na Polskę – warunków pogodowych – zrealizowano 90% prac poszukiwawczych zaplanowanych na ten okres. Finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia odwiertu Kochanowo w ramach projektu KCT, podano także w materiale.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.