New World Resources (NWR) wyprodukował łącznie 2,147 mln ton węgla koksującego i energetycznego w I kw. 2013 r., a sprzedał 1 mln ton węgla koksującego i 1,03 mln ton węgla energetycznego, podała spółka w komunikacie.

Średnia zrealizowana cena w I kw. 2013 r. w przypadku węgla koksującego wyniosła 101 euro/tona, a w przypadku węgla energetycznego 64 euro/tona.

Spółka wyprodukowała w tym okresie 168 tys. ton koksu, sprzedała 149 tys. ton przy średniej cenie 246 euro/tona.

Średni kurs wymiany korony czeskiej za euro wynosił 25,6 w I kw. 2013 r.

NWR uprzedza, że wytyczne ogłoszone na cały rok 2013 oraz strategia do 2017 roku nie mogą zostać podtrzymane i przekaże na rynek informacje uaktualnionych wytycznych "w odpowiednim czasie".

Reklama

New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje trzy projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie. W 2012 r. odnotowała 1,3 mld euro skonsolidowanych przychodów.

NWR nie podtrzymuje planów na 2013 r. i strategii do 2017 r.

New World Resources (NWR) uprzedza, że wytyczne ogłoszone na cały rok 2013 oraz strategia do 2017 roku nie mogą zostać podtrzymane, wynika z komunikatu spółki.

"Trudne warunki rynkowe negatywnie wpłynęły na wyniki działalności w skali roku do dnia bieżącego. Zarząd spółki pracuje nad środkami poprawy efektywności i redukcji kosztów, mających na celu złagodzenie tych negatywnych trendów" - czytamy w komunikacie.

"W efekcie, wytyczne ogłoszone na cały rok 2013, jak opublikowane 21 lutego 2013 [strategia do 2017 - red.] nie mogą zostać podtrzymane. NWR przekaże na rynek informacje dotyczące wszelkich takich środków i uaktualnionych wytycznych w odpowiednim czasie" - podkreślono.

W styczniu NWR zapowiadał, że planuje wyprodukować w tym roku 10-11 mln ton węgla oraz 800 tys. ton koksu. Z kolei w lutym NWR zapowiadał, że chce podwoić sprzedaż węgla koksującego w Europie do poziomu 10Mtpa do 2017 roku. NWR spodziewał się capexu na poziomie 120-130 mln euro w 2013 roku oraz 100-150 mln euro rocznie do 2017 roku. Spółka uznała przejęcia w regionie jako swój długoterminowy cel.

Spółka opublikuje swoje wyniki finansowe za I kw. 2013 r., w czwartek, 16 maja 2013 r.