Całkowita dywidenda będzie złożona z trzech części: ze skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok (97% rocznego zysku) 0,23 euro na akcję, z tytułu niepodzielonego zysku z poprzednich okresów - 0,10 euro na akcję, oraz w ramach dystrybucji agio emisyjnego - 0,34 euro za akcję, podano w komunikacie.

"Ogólna suma przeznaczona do wypłaty dywidendy wynosi 34,84 mln euro, co dla całkowitej liczby 52 mln akcji wynosi 0,67 euro na jedną akcję. Uzgodniono, że dniem dywidendy będzie 11 czerwca 2013, a o terminie wypłaty zadecyduje zarząd spółki Fortuna Entertainment Group N.V. w najbliższych dniach" - czytamy dalej.

Na początku marca spółka informowała, że zamierza wypłacić 100% skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok na dywidendę i rozważa zarekomendowanie akcjonariuszom wypłatę dywidendy z niepodzielonych zysków z lat poprzednich.

Fortuna Entertainment Group to największy operator zakładów wzajemnych w Europie Środkowej; działa w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech.