„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2,50 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 zł" – czytamy w komunikacie.

Dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2013 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2013 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 3 czerwca 2013 roku wynosi 12 617 778 sztuk, podano również.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. Śnieżka zadebiutowała na GPW.