"Zgodnie z planem, CEDC dokona płatności w gotówce na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. oraz niektórych zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. a także wyemituje nowe obligacje na rzecz posiadaczy zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. oraz wyemitowała nowe akcje na rzecz Roust Trading Ltd. (RTL). Wszystkie uprzednio wyemitowane obligacje zamienne z terminem wykupu w 2013 r. oraz zabezpieczone obligacje niepodporządkowane z terminem wykupu w 2016 r. jak również wszystkie akcje CEDC pozostające obecnie w obrocie zostały anulowane" - czytamy w komunikacie.

RTL, należąca do Roustama Tariko, otrzymała 100% akcji w zreorganizowanej CEDC w zamian za sfinansowanie płatności gotówkowych CEDC określonych w Planie oraz za umorzenie istniejącego zadłużenia CEDC wobec RTL, podkreślono.

"Zakończenie wypłat na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych z terminem wykupu w 2013 r. spodziewane jest 6 czerwca 2013 r. lub około tego dnia. W dniu 31 maja 2013 r. CEDC ostatecznie zatwierdziła wybory opcji gotówkowej dokonane w ramach planu przez posiadaczy zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. W związku z tym przewiduje się, że wypłaty na rzecz posiadaczy zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. w ramach przewidzianej w planie opcji gotówkowej zostaną zrealizowane w terminie około pięciu dni roboczych (…), tj. 12 czerwca 2013 r. lub około tej daty" - podano również.

Ponadto posiadacze wyemitowanych przez CEDC Finance Corporation International, Inc. (CEDC FinCo) zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z oprocentowaniem 9,125% i terminem wykupu w 2016 r. i zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z oprocentowaniem 8,875% i terminem wykupu w 2016 r., którzy złożyli oferty opiewające na nie więcej niż, odpowiednio, 820 USD lub 820 EUR, otrzymają w zamian wypłaty w gotówce, wskazuje komunikat.

"Obligacje Euro 2016 o wartości ok. 90,8 mln euro i obligacje USD 2016 o wartości ok. 93,1 mln USD stanowiące łącznie ok. 209,6 mln USD kwoty głównej zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych z terminem wykupu w 2016 r. zostaną wykupione za gotówkę. Obligacje Euro 2016 o wartości ok. 339,2 mln euro i obligacje USD 2016 o wartości ok. 286,9 mln USD pozostaną niewykupione i w zamian za nie CEDC FinCo wyemituje zgodnie z Planem nowe obligacje zabezpieczone oraz nowe obligacje zamienne. Nowe obligacje będą denominowane w USD" - podano także.

Reklama

Według komunikatu, przewiduje się, że przydział nowych obligacji zostanie zrealizowany w terminie około dziesięciu dni roboczych, tj. 19 czerwca 2013 r. lub około tej daty. Zgodnie z zestawieniem CEDC, posiadacze obligacji Euro 2016 otrzymają nowe obligacje o wartości nominalnej 1.181,07 USD za każde 1.000 euro wartości nominalnej posiadanych obligacji Euro 2016. Posiadacze obligacji USD 2016 otrzymają nowe obligacje o wartości nominalnej 919,77 USD za każde 1.000 USD wartości nominalnej posiadanych przez siebie obligacji USD 2016.

"Plan stanowi punkt kulminacyjny ponad rocznego nakładu pracy mającej na celu poprawę sytuacji finansowej CEDC oraz stworzenie długoterminowej relacji biznesowej z Russian Standard Vodka należącej do pana Tariko" - konkluduje komunikat.

CEDC jest jednym z największych producentów wódki na świecie i największym zintegrowanym przedsiębiorstwem branży alkoholowej w Europie Środkowo-Wschodniej. CEDC produkuje alkohole m.in. takich marek jak Green Mark, Absolwent, Żubrówka, Bols, Parliament, Zhuravli, Royal i Soplica. Obecnie CEDC eksportuje wyroby na wiele rynków światowych, w tym rynek amerykański, angielski, francuski i japoński.