Asseco South Eastern Europe (SEE) odnotowało 7,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 11,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,04 mln zł wobec 12,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,95 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 116,50 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,70 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 213,92 mln zł w porównaniu z 221,77 mln zł rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności.