Strata operacyjna wyniosła 0,78 mln zł wobec 17,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,03 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 128,32 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2013 r. wyniosła 1,80 mln zł wobec 8,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.