Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, spadła w lipcu br. o 19,5% r/r do 11.904 szt., a w ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 14,5%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. 

"W okresie siedmiu miesięcy 2013 r. wydano pozwolenia na budowę 79.678 mieszkań, tj. o 22,3% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r." - głosi komunikat. 

Od początku roku inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 31.112 mieszkań, tj. o 31,0% mniej niż przed rokiem, podał też GUS.

W grupie inwestorów indywidualnych w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę - do 45.117 mieszkań, tj. o 17,2 proc.

Nowe inwestycje w mieszkania

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lipcu br. wzrosła o 14,3 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 12.926 szt., zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 11,7 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W okresie styczeń-lipiec br. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 21,8 proc. r/r do 71.931.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem rozpoczęli budowę 25.670 mieszkań, tj. o 32,4 proc. mniej niż w 2012 r.

Wśród inwestorów indywidualnych zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 44.408 mieszkań, tj. o 13,5 proc.

Mieszkania oddane do użytku

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lipcu br. zwiększyła się o 6,0 proc. r/r do 12.588 szt., zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6,0 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2013 r. oddano do użytkowania 81.081 mieszkań, tj. o 1,7 proc. więcej niż 2012 r. (kiedy odnotowano wzrost o 22,5 proc.) i o 24,6 proc. więcej niż w 2011 r." - głosi komunikat.

Deweloperzy w okresie siedmiu miesięcy 2013 r. oddali 30107 mieszkań (co stanowiło 37,1 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 3,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2012 r. (kiedy notowano wzrost o 43,0 proc.), podano także.

"Największy udział (58,7 proc.) w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-lipiec 2013 r. wybudowali 47.587 mieszkań, tj. o 7,1 proc. więcej niż przed rokiem" - napisano także w materiale.