Spółka podała w komunikacie, że na stratę netto w II kw. br i w całym I półroczu wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych.

"Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 44 mln euro w II kw. 2013 r. i 70mln euro w I poł. 2013 r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii oraz przewidywanego spadku cen najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji, a także spadku cen najmu w nowo wynajmowanych biurach w Polsce i na Węgrzech jak również wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 88,41 mln zł wobec 104,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 136,39 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 159,62 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 282,60 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 34,75 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 274,41 mln zł w porównaniu z 314,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniosła 198,30 mln zł wobec 71,11 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.