Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ustawa budżetowa na 2013 rok musi zostać uaktualniona z powodu wynoszącej 24 miliardy złotych dziury budżetowej. Część tej kwoty, około 8 i pół miliarda złotych, uda się zaoszczędzić ograniczając wydatki, jednak 16 miliardów trzeba będzie pożyczyć. 

Aby zwiększyć deficyt, konieczna była zmiana prawa. Przepisy uniemożliwiały dodatkowe zadłużanie państwa, jeśli wysokość długu publicznego przekracza 50 procent w relacji do PKB. Zdecydowano o zawieszeniu tego przepisu na potrzeby nowelizacji budżetu. 

Rząd szuka oszczędności także w armii. Z powodu trudnej sytuacji finansowej w tym roku nie będzie obowiązywała zasada przeznaczania na potrzeby wojska 1,95 procent PKB. 

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano wzrost PKB o 2,2 procent i inflację na poziomie 2,7 procent. Obecnie ministerstwo finansów szacuje, że wzrost gospodarczy wyniesie półtora procent, a inflacja 1,6 procent.