"Analitycy MG oczekują, że w sierpniu 2013 r. dynamika produkcji przemysłowej zbliży się do 3 proc. W całym zaś trzecim kwartale wyniesie około 5 proc." - napisał resort w komentarzu do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2013 r. była o 6,3 proc. wyższa w ujęciu rocznym i o 1,5 proc. wyższa niż w czerwcu 2013 r. Eksperci resortu oczekiwali wzrostu produkcji na poziomie 5,0 proc. r/r. 

Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu na 2,0-6,0 proc. przy średniej w wysokości 4,86 proc. wzrostu (wobec wzrostu o 3,0 proc. r/r w czerwcu br.). 

Według ekonomistów bankowych, sierpień przyniesie przejściowe obniżenie wzrostu produkcji przemysłowej ze względu na mniejszą liczbą dni roboczych niż w analogicznym miesiącu ub.r.