Strata operacyjna wyniosła 1,76 mln zł wobec 12,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,24 mln zł w 2013 r. wobec 19,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2013 r. wyniosła 7,67 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Platinum Properties Group S.A. to holding firm, zajmujący się inwestowaniem, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Od czerwna 2012 r. notowany na rynku głównym GPW. Wcześniej notowany był na NewConnect, gdzie przeprowadził najwyższą w historii tego rynku ofertę publiczną o wartości 250 mln zł.