Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 2,0 pkt m/m w lipcu br. i wyniósł -25,3 pkt, wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. W porównaniu do sierpnia 2012 r. wartość BWUK jest wyższa o 2,8 pkt proc. 

"Do wzrostu wartości wskaźnika przyczyniła się zwłaszcza poprawa ocen dotyczących dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,9 pkt proc.). Poprawiły się również oceny zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach (odpowiednio o 2,4 i 1,6 pkt proc.). Pogorszyły się natomiast przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,1 pkt proc.)." - głosi komunikat. 

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,6 pkt proc. w stosunku do lipca br. i wyniósł -31,8 pkt (wzrost o 4,0 pkt proc. r/r), podał GUS. 

"Na wzrost poziomu wskaźnika wpłynęły przede wszystkim bardziej optymistyczne oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost odpowiednio o 2,1 i 1,1 pkt proc.)." - czytamy dalej w materiale. 

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W sierpniu 2013 r. przeprowadzono 1.520 wywiadów w okresie 5-13 bm. (w tym 175 wywiadów metodą CATI).