Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polnordu uchwaliło uchwały emisję akcji serii R o wartości do 7 mln zł z prawem poboru, podała spółka w komunikacie.

Czerwona Torebka odwołała prognozę wyników grupy, poinformowała spółka w komunikacie. Powodem jest brak możliwości oszacowania skutków przejęcia Małpki i Merlin.pl oraz włączenia nowych segmentów działalności.

Budimex podpisał ze spółką LEK aneks do umowy na rozbudowę centrum pakowania o wartości 56,83 mln zł netto, podała spółka w komunikacie. Nowa wartość kontraktu wynosi 88,48 mln zł netto.

Serinus Energy Inc. wystąpił do Brunei National Petroleum Company zgodę na przedłużenie prowadzonego obecnie programu wierceń, w tym prac nad odwiertem Uskok Lukut-1 oraz wykonania drugiego odwiertu poszukiwawczego (Luba-1) w ramach II etapu programu wierceń, które wygasają 27 sierpnia, podała spółka w komunikacie. Prace nad odwiertem są opóźnione o ok. 40 dni wobec harmonogramu.

Wbrew doniesieniom agencji Kyodo, Toshiba nie zamierza zamykać swojej polskiej fabryki w Biskupicach Podgórnych w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem, poinformował agencję ISBnews PR Manager Toshiba Europe Michal Houdek. Koncern zamierza jedynie dokonać połączenia działów TV i PC pod wspólnym zarządem.

Grupa Erbudu zawarł ze spółkami z grupy Polish Energy Partners (PEP) umowy na prace na terenie farm wiatrowych Gawłowice i Rajgród o łącznej wartości ok. 48,6 mln zł netto, podała spółka w odrębnych komunikatach.

LC Corp zakłada docelową komercjalizację zarówno powierzchni biurowej, jak i handlowej wrocławskiego wieżowca Sky Tower na poziomie 95% do końca 2015 roku, podała spółka w komunikacie.

Toshiba rozważa zamknięcie fabryki telewizorów w Polsce, donosi agencja Kyodo News International, powołując się na osoby zbliżone do sprawy. Toshiba posiada w Polsce jedną fabrykę telewizorów - w Kobierzycach pod Wrocławiem. Toshiba nie wyklucza jednak sprzedaży zakładu.

AmRest Holdings prowadzi obecnie 698 restauracji następujących marek: KFC, Burger King, Starbucks (sektor restauracji szybkiej obsługi) oraz Pizza Hut, La Tagliatella, Blue Frog, KABB i Stubb's (restauracje z pełną obsługą kelnerską) i planuje dalszą ekspansję większości formatów, podała spółka w raporcie półrocznym.

Z powodu sytuacji w Egipcie, Pegas Nonwovens zawiesił testy operacyjne swojego nowego zakładu w tym kraju, podała spółka w informacji przesłanej do agencji ISBnews. Wznowienie testów zależy od sytuacji w Egipcie, ale póki co spółka planuje rozpoczęcie pełnej produkcji w IV kw. bieżącego roku

Akcje spółki PIK S.A. zadebiutują w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect we wtorek, 27 sierpnia, podała Giełda Papierów Wartościowych w komunikacie.

4FunMedia będzie w II połowie br. inwestował w programming swoich kanałów i planuje dywersyfikację źródeł przychodów m.in. poprzez wejście w mobilne media cyfrowe, poinformował agencję ISBnews doradca zarządu spółki Tymon Betlej.

Plaza Centers zanotowała stratę na poziomie 81 mln euro w I poł. 2013 roku wobec 10 mln euro straty rok wcześniej, głównie przez odpisy wartości nieruchomości handlowych na poziomie 61 mln euro, podała spółka w komunikacie.

Związkowcy i zarząd spółki PKP Cargo porozumieli się w zakresie 2 z 3 związkowych postulatów, podał Związek Zawodowy Kolejarzy Śląskich (ZZKSL) w komunikacie. Obie strony postanowiły zakończyć spór zbiorowy, pozostawiając dyskusję o wzroście wynagrodzeń na początek przyszłego roku.

AmRest Holdings SE odnotował 59,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w II kw. 2013 r. wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Platinum Properties Group (PPG) odnotowało 10,70 mln zł skonsolidowanej straty netto w I połowie 2013 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wawel odnotował 34,70 mln zł jednostkowego zysku netto w I połowie 2013 r. wobec 27,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2013 r. wobec 12,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ipopema Securities odnotowała 4,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2013 r. wobec 4,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.