Dodatkowo aż 93 proc. wpłynęło po raz pierwszy – wynika z podsumowania działalności Urzędu do spraw Cudzoziemców. Najczęściej o status uchodźcy ubiegali się obywatele rosyjscy – ponad 9 tys. – w większości Czeczeni. Często wnioski składali także Gruzini (761), Syryjczycy (144) i Ormianie (126). Jednocześnie ponad 8,5 tys. podań zostało umorzonych lub pozostawionych bez rozpatrzenia. Najczęściej powodem był brak zainteresowania ze strony cudzoziemców.

Tylko w 82 przypadkach urząd wydał decyzję o nadanie statusu uchodźcy (głównie Białorusinom i osobom bez obywatelstwa w przeważającej części pochodzącym z Syrii), a ponad 60 razy wydano decyzję o udzieleniu cudzoziemcom ochrony uzupełniającej (dla osób niespełniających warunków do nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy powrót do kraju może narazić je na ryzyko). Prawie 230 razy UdsC wydał zgodę na pobyt tolerowany, a w 900 przypadkach decyzje odmawiające nadania statusu uchodźcy.

>>> Polecamy: Status uchodźcy nie jest potrzebny Czeczenom, aby dostać się na Zachód