„(…) z czego w funduszach inwestycyjnych otwartych (FIO, SFIO) zgromadzone były aktywa o wartości 196 mln zł, natomiast w funduszach inwestycyjnych zamkniętych aktywa o wartości 1 249 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Saldo nabyć i umorzeń w funduszach inwestycyjnych otwartych wynosiło 4,7 mln zł, podano również.

Idea TFI zadebiutowało na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2011 r. Jego głównym akcjonariuszem jest Dom Maklerski IDMSA (57,91% akcji).