"Nasza strategia, zakładająca m.in. silną ekspansję zagraniczną i koncentrację na rozwoju sprzedaży najbardziej rentownych grup produktowych, przynosi bardzo dobre efekty. Dzięki świetnej pracy naszego zespołu możemy poinformować dziś o podniesieniu naszych prognoz finansowych" - powiedział prezes Norbert Biedrzycki, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że rozwija się bardzo dynamicznie zarówno dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej, jak i konsekwentnej realizacji strategii, która zakłada m.in. poszerzanie obecnych kanałów sprzedaży oraz maksymalnie efektywne wykorzystanie mechanizmu logistycznego. Spółka optymalizuje także portfolio produktów i koncentruje się na budowie marży.

ABC Data zwiększa także udziały w rynku. Spółka wzmacnia swoją pozycję m.in. w najszybciej rosnących i najbardziej atrakcyjnych grupach produktowych, jak tablety czy smartfony.

ABC Data podała, że prognoza została opracowana w oparciu o operacyjne budżety spółki i grupy kapitałowej, uwzględniające przewidywaną sprzedaż, strukturę kosztów oraz przychodów w oparciu o dane historyczne, doświadczenie rynkowe oraz przewidywaną kondycję rynków, na których działa grupa.

"Zakładany wzrost zostanie osiągnięty głównie dzięki kontynuacji wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Spółka planuje również wzrost sprzedaży w Polsce, który zdaniem zarządu będzie wyższy niż wzrost wielkości rynku prognozowany według dostępnych zarządowi w chwili opracowywania budżetów i prognozy badań rynkowych" - podano także.

Reklama

Przedstawiona prognoza nie uwzględnia ewentualnych zjawisk jednorazowych, działań akwizycyjnych ani innych o charakterze jednorazowym, ale zawiera pozytywny efekt planowanej oraz zapowiadanej w ogłoszonym w marcu 2013 roku planie rozwoju ekspansji zagranicznej w postaci rozpoczęcia bezpośredniej sprzedaży na co najmniej 2 nowych rynkach zagranicznych - rynku niemieckim i rumuńskim.

Zarząd ABC Daty podał prognozę na 2013 r. w maju. Zakładała ona, że przychody w 2013 r. wzrosną o 13% w stosunku do 2012 r. do 4 174,1 mln zł, a wynik na poziomie EBITDA o 20% do 70,722 mln zł.

"Podniesienie prognoz oznacza kontynuację dobrego trendu z pierwszej połowy roku, kiedy przychody wzrosły o 46%, wynik EBITDA o 50%, a zysk netto po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych został poprawiony aż o 73% w ujęciu rok do roku" - czytamy także.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT w Polsce i w ośmiu państwach Europy Środkowej i Wschodniej. W czerwcu 2011 roku ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych pod własną marką Colorovo. W 2012 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 3,69 mld zł.