Celem Unibepu na koniec bieżącego roku jest osiągnięcie 1 mld zł przychodów i powtórzenie zysku z 2012 roku, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Sławomir Kiszycki.

"Zbliżamy się do ok. 1 mld zł w 2013 r. wobec 838 mln zł w 2012 r. Ostateczny wynik sprzedaży zależy od pogody. Jak aura się pogorszy, możemy otrzeć się o ten poziom, jak będzie dobra, możemy go nawet przekroczyć" - powiedział Kiszycki dziennikarzom podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst.

Z jego słów wynika, że III kw. dla spółki będzie bez niespodzianek, czyli podobnie jak w analogicznym okresie ub.r. Z kolei eksport, który po I półroczu stanowił ok. 27% obrotu, ma na koniec roku sięgnąć 30-35% na koniec 2013.

Spółka pozyskała ponad 20 mln zł z emisji obligacji na finansowanie projektów inwestycyjnych - kontraktów, wydłużenie terminów płatności, finansowanie środków trwałych i rozbudowę fabryki.

Jak wskazał członek zarządu Unibepu, firma widzi możliwość zainwestowania środków w ramach kapitału obrotowego. "Poprawiamy płynność, więc możemy wybierać inwestycje do realizacji i wspierać finansowo ich inwestorów" - powiedział Kiszycki.

Jednocześnie zaznaczył, że spółka ostatnio wypłacała co roku dywidendę w wysokości ok. 12 gr na akcję. "Takie jest powszechne oczekiwanie i na obecną chwilę taka tendencja wydaje się najbardziej prawdopodobna" - powiedział Kiszycki.

Wszystkie segmenty działalności zanotują zyski w 2014 r

Unibep podtrzymuje oczekiwania, że w 2014 r. wszystkie segmenty działalności jego grupy, w tym segment drogowy, będą zyskowne, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy spółki Sławomir Kiszycki.

"Tak, jak podaliśmy w raporcie półrocznym, oczekujemy, że wszystkie nasze segmenty działalności w 2014 roku wygenerują zyski. Liczymy, że szczególnie segment drogowy już nawet w tym roku, a na pewno w 2014, pokaże zyski" - powiedział Kiszycki dziennikarzom podczas debiutu obligacji spółki na Catalyst.

Według jego słów, działalność produkcyjna, czyli domy modułowe eksportowane do Norwegii, wygenerują 115 mln zł przychodów w 2013 i 150 mln zł w 2014 r. Oczekuje stabilnych ok. 100 mln zł przychodów w segmencie drogowym, a także 200-300 mln zł rocznie z rynku wschodniego, gdzie marża jest podobna do poziomu z rynku polskiego.

Kiszycki zapowiedział także, że Unibep celuje w 1 mld zł przychodów w tym roku wobec 838 mln zł rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 837,82 mln zł w 2012 r.