"Na wysokość zysku netto spółki w I półroczu roku obrotowego 2013/2014 miały wpływ zdarzenia o charakterze jednorazowym - przeszacowanie wybranych aktywów inwestycyjnych i finansowych, związanych z Umową Inwestycyjną z dnia 24.07.2010 roku, które wygenerowało: dodatkowy koszt finansowy o wartości 2 mln zł (przeszacowanie wyceny posiadanych gruntów inwestycyjnych) oraz dodatkowy zysk w postaci aktywa podatkowego o wartości 3,5 mln zł. Bez uwzględniania powyższych zdarzeń jednorazowych wynik netto po I półroczu wyniósłby ok 2,9 mln zł" - głosi komunikat spółki.

Zysk operacyjny wyniósł 5,8 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku EBIT rok wcześniej, zaś zysk EBITDA - odpowiednio: 8,0 mln zł wobec 4,5 mln zł.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 34% r/r do 56,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży zwiększyły się w tym okresie o 64% r/r i wyniosły 745,2 mln zł.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wstępnych wyników I półrocza roku obrotowego 2013/2014. W okresie 6 miesięcy, które stanowią najsłabszy w branży okres sprzedażowy, osiągnęliśmy znakomite wolumeny sprzedaży oraz zysk netto przewyższający zyski z całego ubiegłego roku obrachunkowego. Wyniki te pozwalają nam podtrzymywać tezę o możliwości uzyskania w bieżącym roku rekordowych przychodów i zysków" - powiedział prezes spółki Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.

W połowie października Buczkowski powiedział w rozmowie z agencją ISBnews, że Komputronik podtrzymuje oczekiwania dobrych wyników w całym roku obrachunkowym 2013/2014. Według szacunków ISBnews, jeśli spółka będzie kontynuowała wysoką dynamikę sprzedaży oraz wykorzysta tradycyjne tendencje sezonowe (czwarty kwartał kalendarzowy jest najlepszym okresem w branży), może w całym roku obrachunkowym 2013/2014 wyraźnie przekroczyć poziom 1,5 mld zł przychodów.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.