Biorąc pod uwagę fakt, że kwotowania IRS nie zmieniły się, to impulsem do korekty mogło być oczekiwanie na publikację komunikatu w sprawie podaży SPW w listopadzie.

W listopadzie inwestorzy indywidualni z kolei będą mogli kupić nowe obligacje detaliczne 13-miesięczne. Będzie to, jak twierdzi MF, jednorazowa emisja, której rentowność wynosi 3,00% (rocznie). Naszym zdaniem jest to bardzo ciekawa oferta, ponieważ papiery mają wyższą dochodowość od analogicznych aktywów na rynku obligacji hurtowych, a także w wielu przypadkach od oprocentowania depozytów bankowych. Mimo, że generalnie indywidualni inwestorzy kupują śladowe ilości skarbowych papierów detalicznych, to jednak w tym przypadku możliwe jest pozytywne zaskoczenie wyższym popytem.

Na koniec miesiąca (czyli dziś) Ministerstwo Finansów powinno podać jedynie szczegóły dotyczące emisji papierów skarbowych w listopadzie. Z dotychczasowego harmonogramu aukcji w IV kw. wynika, że odbędą się dwa przetargi: 7 XI – regularny i 20 XI zamiany. Zakładamy, że MF będzie starało się jeszcze „zagospodarować” środki pochodzące z październikowego wykupu papierów DS1013 (też z wypłaty odsetek od papierów serii DS). Ofertę szacujemy na poziomie 5 mld PLN dla aukcji regularnej, a emisję na aukcji zamiany na 4 mld PLN. Warto wspomnieć, że środki pochodzące z emisji będą finansować już przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe.

Jastrzębi wydźwięk komunikatu i doniesień z Fed osłabił rynek amerykańskich Treasuries. Europa będzie dzisiaj dostosowywać się, co już widać po wyższym w rentownościach otwarciu czwartkowej sesji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.