PKO Bank Polski zawarł umowę dotyczącą sprzedaży 66 proc. udziałów Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService (po jej przekształceniu w spółkę z o.o.) na rzecz EVO Payments International Acquisition GmbH - spółki zależnej amerykańskiej firmy EVO Payments International LLC, podał bank.

Cena sprzedaży będzie równa kwocie 113,5 mln USD powiększonej o wartość gotówki pozaoperacyjnej, będącej w spółce.

"Wykonanie umowy i przeniesienie udziałów uzależnione jest od: 1) uzyskania zgód właściwych organów ochrony konkurencji oraz 2) rejestracji przekształcenia eService S.A. ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością" - głosi komunikat.

"Ustalona w umowie cena sprzedaży udziałów jest równa kwocie 113,5 mln USD powiększonej o wartość gotówki pozaoperacyjnej będącej w spółce w dniu zamknięcia, przy czym cena może podlegać korekcie w związku z przewidzianym w umowie mechanizmem zwiększenia ceny" - czytamy dalej.

Reklama

Jednocześnie strony uzgodniły, że w dniu zamknięcia podpisana zostanie także umowa wspólników regulująca zasady współpracy banku, inwestora oraz spółki, w tym tryb podejmowania decyzji w związku z zaangażowaniem kapitałowym inwestora i banku w spółce oraz umowa o strategicznej współpracy (regulująca zasady współpracy biznesowej, w tym marketingowej) na okres 20 lat.

Bank podał też, że będzie mu przysługiwać wobec inwestora opcja sprzedaży (opcja put) w odniesieniu do 34% udziałów spółki, które pozostaną własnością banku po zamknięciu sprzedaży.

"Bank będzie uprawniony do wykonania opcji put według swojego uznania, przy czym opcja put w odniesieniu do 14% udziałów spółki, które pozostaną własnością banku po zamknięciu nie może być wykonana przed upływem 48 miesięcy od zamknięcia, a opcja put w odniesieniu do pozostałych udziałów spółki, które pozostaną własnością banku po zamknięciu, nie może być wykonana przed upływem 72 miesięcy od zamknięcia. Opcja put nie może być wykonana po upływie 10 lat od zamknięcia" - czytamy w komunikacie.

Intencją stron transakcji jest uczynienie eService platformą dla rozwoju działalności acquiringowej stron w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla PKO BP.

PKO BP zwiększy zysk o 377 mln zł brutto

Transakcja sprzedaży 66 proc. udziałów spółki e-Service na rzecz EVO wpłynie na zwiększenie zysku brutto PKO Banku Polskiego na poziomie jednostkowym o 377 mln zł w IV kwartale tego roku lub w I kw. 2014 roku, poinformowali przedstawiciele banku.

"Szacujemy, że zysk brutto banku dla tej transakcji wyniesie 377 mln zł" – powiedział dyrektor ds. inwestycji Paweł Borys.

"To będzie IV kwartał lub I kw. 2014, ale raczej będzie to IV kw. Ta kwota 377 mln zł to jest szacowany wpływ brutto na sprawozdanie jednostkowe banku. Jest parę czynników, które powodują, że na razie nie jesteśmy w stanie podać wpływu tej transakcji na wynik netto" - powiedział wiceprezes Bartosz Drabikowski.

>>> Czytaj też: Jaką strategię powinny stosować polskie banki?

PKO BP poinformował dziś, że zawarł umowę dotyczącą sprzedaży 66 proc. udziałów Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService (po jej przekształceniu w spółkę z o.o.) na rzecz EVO Payments International Acquisition GmbH - spółki zależnej amerykańskiej firmy EVO Payments International LLC. Cena sprzedaży będzie równa kwocie 113,5 mln USD powiększonej o wartość gotówki pozaoperacyjnej.

Intencją stron transakcji jest uczynienie eService platformą dla rozwoju działalności acquiringowej stron w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla PKO BP.

Agent rozliczeniowy eService S.A. zajmuje się organizacją procesu związanego z akceptacją kart płatniczych.

Sieć akceptacji eService dla kart firmowanych przez globalne organizacje płatnicze, takie jak VISA, MasterCard, Diners Club oraz American Express, obecnie liczy blisko 80 tys. terminali. Spółka ma pozycję największego agenta rozliczeniowego w kraju, rozliczając ponad 45 mln transakcji miesięcznie, podała spółka na swojej stronie internetowej.