"Zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord z tytułu zaciągniętych kredytów (bez naliczonych odsetek) ważone udziałem Polnord ukształtowało się na poziomie 245,2 mln zł, natomiast łącznie z zadłużeniem wynikającym z wyemitowanych przez spółkę obligacji (bez naliczonych odsetek) wyniosło 555,2 mln zł. Zadłużenie netto (po uwzględnieniu środków pieniężnych na rachunkach spółek z Grupy w wysokości 55,8 mln zł) osiągnęło poziom 499,4 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Podkreślono jednocześnie, że spółka zgodnie z celami strategicznymi, konsekwentnie obniża poziom zadłużenia Grupy.

"W roku 2013 zadłużenie netto zmniejszyło się z poziomu 591,5 mln zł do kwoty 499,4 mln zł, czyli o 92,1 mln zł, zaś tylko w IV kwartale 2013 r. uległo obniżeniu o 82,6 mln zł. Istotny spadek zadłużenia netto Grupy w IV kwartale 2013 r. był wynikiem wpływu środków pieniężnych w wysokości 50 mln zł z emisji nowych akcji serii R spółki. Pozostała kwota 32,6 mln zł, wpływająca na redukcję zadłużenia, pochodziła ze środków z podstawowej działalności Grupy" – czytamy dalej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W 2013 r. spółka sprzedała 1096 mieszkań.