Wynik z tytułu odsetek wyniósł 150,14 mln zł wobec 167,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 40,57 mln zł wobec 22,45 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 32,85 mld zł na koniec 2013 r. wobec 33,32 mld na koniec 2012 r.

W okresie I-IV kw. 2013 r. bank miał 63,45 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 144,34 mln zł zysku rok wcześniej.

W połowie października 2013 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę PKO Bankowi Polskiemu na przejęcie Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. PKO BP nadal nie ma jeszcze zgody Komisji Nadzoru Bankowego (KNF), co sprawiło, że ponownie przesunął termin wezwania na akcje Nordea Bank Polska.