Pakiet obejmuje 217 263 akcji na okaziciela serii A oraz 154 271 akcji imiennych Wrobisu.

Wcześniej Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis.

Wrobis był jedną z największych wrocławskich firm budowlanych. Został założony - jako Przedsiębiorstwo Budownictwa nr 5 - w 1948 r. Wybudował kilkaset obiektów, m.in. kopalnie, koksownie, cementownie, magazyny, hale fabryczne, obiekty ochrony środowiska, drogi, obiekty socjalne i administracyjne, szpitale, szkoły oraz budynki mieszkalne.

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych.