"Przedstawiona prognoza zakłada:
• wzrost sprzedaży spółki Gino Rossi o 24% oraz wzrost sprzedaży spółki Simple o 8%;
• wzrost sieci sprzedaży do 79 własnych i franczyzowych salonów Gino Rossi oraz do 55 salonów własnych i franczyzowych Simple na koniec 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Kolejne założenia to m.in.: kurs PLN/EUR na poziomie 4,3 zł; utrzymanie cen surowców w granicach +/- 5% od aktualnego poziomu cenowego; "brak znaczących wahań popytu w branży odzieżowo-obuwniczej w porównaniu z trendami obserwowanymi w drugiej połowie 2013 r.".

Spółka podkreśla, że prognoza wyników finansowych oparta jest na założeniu, że dobre nastroje wśród konsumentów oraz dalsza poprawa otoczenia makroekonomicznego będą istotnym wsparciem dla wzrostu polskiego rynku odzieżowo-obuwniczego w 2014 roku.

"W ocenie zarządu Gino Rossi, poprawa sytuacji finansowej w spółce, która wynika z działań restrukturyzacyjnych i pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego, umożliwi zwiększenie skali działalności, szczególnie w segmencie obuwia Gino Rossi. Zarząd spółki przewiduje, że dzięki zwiększeniu kapitału pracującego, możliwa będzie realizacja popytu na produkty firmy" - czytamy dalej.

Dodatkowym ważnym czynnikiem determinującym wzrosty sprzedaży jest zwiększająca się liczba sklepów w Gino Rossi i Simple, podkreśla firma.

"Mając na uwadze wpływ na prognozowane wyniki właściwego dopasowania tegorocznych kolekcji obuwia i odzieży do oczekiwań klientów i aktualnych trendów mody, zarząd Spółki Gino Rossi sporządził prognozę finansową na podstawie zgłoszonego i szacowanego popytu na kolekcję wiosna-lato 2014 oraz szacowanego popytu na kolekcję jesień-zima 2014" - zaznaczono także.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.