Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1634 PLN za euro, 3,0416 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4095 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu utrzymują się blisko 4,445% (10YT), jednak widoczna jest presja na dalsze wzrosty.

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na złotym przyniosło stabilizację ze wskazaniem na próby lekkiego osłabienia polskiej waluty. Stabilizacja złotego stała w kontraście do dość zmiennych sesji na węgierskim forincie czy tureckiej lirze. Wskazuje to, iż złoty najprawdopodobniej już mniej podatny będzie na „nerwowe” zachowania walut wschodzących, jednak nie można oczywiście mówić o pełnej „immunizacji” kwotowań. Co ciekawe polska waluta nie zareagowała znacząco na względnie słabe wyniki aukcji długu przeprowadzonej przez MF. Była to pierwsza oferta obligacji o dłuższym terminie zapadalności bez udziału OFE. Znalazło to odzwierciedlenie w uplasowaniu w podstawowej ofercie jedynie 3 mld złotych i to przy wyższych rentownościach niż w styczniu. Na aukcji dodatkowej uplasowany został dodatkowy 1 mln PLN, a łączny popyt w ofercie wyniósł 8 mld PLN. Pomimo dość dużego popytu widoczny jest brak OFE co podnosi znaczenie kapitału zagranicznego w ofertach. Rynek szacuje, iż kolejne miesiące mogą przynieść finansowanie po wyższych rentownościach niż obecnie. Z pozostałych informacji warto nadmienić, iż nad ranem ukazał się komunikat agencji Fitch, która potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie zagranicznej na poziomie "A minus" i w walucie krajowej na poziomie "A". W uzasadnieniu czytamy, iż „Polska gospodarka wykazuje wysoki stopień odporności i stabilności. Fitch prognozuje, że wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB) przyspieszy do trzech procent w 2014 i 3,2 procent w 2015 roku z 1,6 procent w 2013”.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dwie znaczące publikacje z rynku krajowego. Wpierw o 10:00 opublikowany zostanie odczyt flash PKB za IV kw. 2013r. Rynek szacuje wzrost dynamiki do 2,8% z 1,9% uprzednio. Lepsze dane powinny wpłynąć korzystnie na rynek złotego, gdyż ponownie pojawią się dyskusje o potencjalnych podwyżkach stóp na przełomie III/IV kw. br. Drugą z figur będzie odczyt inflacji CPI za styczeń (godz. 14:00), gdzie rynek spodziewa się wzrostu wskaźnika do 0,9% z 0,7% w grudniu.

Z rynkowego punktu widzenia obserwowaliśmy umocnienie złotego w stosunku do dolara amerykańskiego, co spowodowane zostało zachowaniem na kursów na rynkach bazowych. W przypadku pozostałych zestawień kontynuujemy ruch w konsolidacji. Dla EUR/PLN wsparcie przebiega na poziomie 4,1536 PLN, natomiast dla USD/PLN zakres ten przesunięty został do granicy 3,0284 PLN.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.