Oprócz Pesy w przetargu startował także nowosądecki Newag, który zaproponował lokomotywy Griffin, jednak to oferta bydgoskiego producenta okazała się korzystniejsza. O wyborze najkorzystniejszej oferty w 45 proc. decydowała cena. Pesa zaoferowała lokomotywy z serii Gama.

Nowe lokomotywy spalinowe od października 2015 roku pociągną pociągi pasażerskie PKP Intercity na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane. Chodzi o połączenia Ełk - Korsze, Ełk - Olecko - Suwałki, Rzeszów - Zamość, Rzeszów - Zagórz, Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn, Piła - Krzyż.

Pojazdy będą przystosowane do prędkości nie mniejszej niż 140 km/h. Część projektu, tj. 67,2 mln zł, zostanie sfinansowane w ramach unijnego Programy Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

- Dotychczas do prowadzenia naszych pociągów na liniach niezelektryfikowanych wynajmowaliśmy lokomotywy spalinowe od podmiotów zewnętrznych. Projekt zakupu 10 nowych pojazdów i prowadzona obecnie modernizacja kolejnych 20 pozwolą przede wszystkim podnieść komfort podróżowania z PKP Intercity. Dzięki nim zminimalizujemy ryzyko awarii, występujących dziś w starym taborze, a także zapewnimy sprawne ogrzewanie i klimatyzację. Nowoczesne lokomotywy poprawią także warunki pracy maszynistów oraz obniżą nasze koszty - komentował Paweł Hordyński, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych. 

>>> Polska Pesa podbija świat. O tym, jak się zdobywa kontrakty w Niemczech i w Rosji, opowiada w wywiadzie prezes Pesy Tomasz Zaboklicki. Czytaj więcej