"Decyzja o pozyskaniu środków w drodze publicznej emisji akcji wpisuje się w naszą długoterminową strategię finansową, zakładającą dywersyfikację źródeł finansowania" - powiedział Zdon, cytowany w komunikacie.

W wypadku powodzenia oferty udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 15%, zaś ich udział w liczbie głosów wyniesie 10%, podano także.

"Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka koncentruje się na rozwoju produktów specjalistycznych, które charakteryzują się wyższą marżą. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów" - czytamy także.

Decyzję o debiucie giełdowym podjęło w ub. piątek walne zgromadzenie spółki, której jedynym akcjonariuszem jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Z kolei jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Waldemar Preussner.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.