"Niniejszym emitent informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od p. Sebastiana Buczka (akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) żądanie umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r. sprawy podziału zysku spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia" - czytamy w komunikacie.

Według zgłoszonych przez Buczka projektów uchwał ZWZ, zysk netto za 2013 r. w wysokości 38,78 mln zł miałby zostać w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Prezes spółki proponuje także przeznaczyć na buy-back 37,66 mln zł.

"Łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 7 000 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów. (…) Akcje własne nabyte przez spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego " - czytamy w projektach uchwał.

W końcu marca br. zarząd Quercus TFI zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 37,66 mln zł z zysku za rok obrotowy 2013 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,53 zł na akcję. Rekomendacja uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej.

W ubiegłym roku akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 r.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

>>>> Czytaj też: Quercus TFI rekomenduje 0,53 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.