„Jednocześnie, zgodnie z polityką dywidendową GPW, kwota ta stanowi 49,96 proc. przypadającego akcjonariuszom spółki skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za rok obrotowy 2013, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych" – zaznaczono w informacji.

W ub.r. akcjonariusze Giełdy podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2012 r., w tym postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 32,74 mln zł, tj. 0,78 zł na jedną akcję.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.