We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł w ub.r. 13,76 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 88,29 mln zł wobec 134,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4836,27 mln zł w 2013 r. wobec 4881,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w 2013 r. wyniosła 1,20 mln zł wobec 22,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia.