Ciech

Ciech zażądał od agenta emisji obligacji serii 01, którego rolę pełni Banco Espirito Santo de Investimento (BESI) przeprowadzenia wcześniejszego wykupu wszystkich tj. 16.000 obligacji serii 01, każda o wartości nominalnej 10.000 zł, poinformowała spółka. Wykup obligacji ma nastąpić 5 czerwca 2014 r. Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z obligacji wynosi 10.287,96 zł. Wartość każdej z obligacji wynosi 10.671,91 zł. „Przyczyną nabycia obligacji jest zmniejszenie poziomu zadłużenia grupy kapitałowej emitenta oraz obniżenie kosztów odsetkowych. Celem nabycia obligacji jest ich umorzenie" – podano w komunikacie. Ciech podał także, że skierowanie do BESI żądania wcześniejszego wykupu obligacji tworzy po stronie spółki bezwarunkowe zobowiązanie do wykupu obligacji 5 czerwca 2014 roku. Obligacje serii 01 zostały wyemitowane przez Ciech 5 grudnia 2012 roku z terminem wykupu 5 czerwca 2017 r. Emisja obligacji serii 01 zawiera opcję pozwalającą spółce na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji.

ING BSK

ING Bank Śląski odnotował 254,60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 259,70 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Reklama

Asseco CE

Asseco Central Europe odnotowało 2,02 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 3,47 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Amica

Rada nadzorcza Amiki Wronki zaopiniowała pozytywnie wniosek zarządu do akcjonariuszy, aby przeznaczyć 27,21 mln zł z zysku netto za 2013 r. wynoszącego 94,49 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3,50 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Amica Wronki szacuje skonsolidowany zysk netto za I kw. tego roku na 13,11 mln zł, co oznacza wzrost o 1,7 proc. r/r, podała spółka. Przychody są szacowane na 427,58 mln zł, co oznacza wzrost o 23,3 proc. r/r.>>>>

Amica zapowiada ekspansję, m.in. poprzez przejęcia, na rynki Europy Zachodniej, ale produkcję będzie rozwijać w Polsce i zwiększy zatrudnienie o 1 tys. pracowników w ramach dziesięcioletniej strategii, poinformował prezes Jacek Rutkowski. >>>>

Ursus

Ursus zawarł z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie oraz Politechniką Lubelską umowę konsorcjum - Autobus Elektryczny Ursus, podała spółka. "Na podstawie zawartej umowy strony będą współpracowały w budowie i badaniach elektrycznego autobusu miejskiego dostosowanego do potrzeb Lublina, z możliwością oferowania go miejskim przedsiębiorstwom komunikacyjnym w Polsce i poza jej granicami oraz, korzystając z potencjału członków konsorcjum, do stworzenia w Lublinie zaplecza produkcyjnego i badawczego autobusów elektrycznych. Liderem konsorcjum została spółka Ursus" – czytamy w komunikacie.>>>>

Aplisens

Aplisens odnotował 2,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Śnieżka

Śnieżka odnotowała 5,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 6,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BNP Paribas Polska

BNP Paribas Banku Polska dokonał przydziału wszystkich 5,026 mln oferowanych akcji serii O, podała instytucja. "W związku z subskrybowaniem i należytym opłaceniem 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O banku, o wartości nominalnej 45,46 zł każda, oferowanych w ramach oferty publicznej (…) dokonał przydziału 5.026.539 akcji oferowanych, w następujący sposób:
a. inwestorom instytucjonalnym (zgodnie z definicją w prospekcie) przydzielił 4.860.446 akcji oferowanych;
b. inwestorom indywidualnym (zgodnie z definicją w prospekcie) przydzielił 166.093 akcji oferowanych" – czytamy w komunikacie.
Cena emisyjna akcji ustalona została na 46 zł, wobec maksymalnego poziomu 65 zł.


Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group odnotowała 9,40 mln euro skonsolidowanego zysku EBITDA w I kw. 2014 r., co oznacza spadek o 17% r/r podała spółka w raporcie. >>>>

Capital Partners

Certis Investments, którego udziałowcem jest Capital Partners Investment I FIZ, przejął 100% udziałów w spółce Monetia za łącznie ponad 7 mln zł, podał Capital Partners. "Na podstawie zawartej umowy zostały dokonane płatności w łącznej wysokości 7.036 tys. zł, z czego 6.447 tys. zł na rzecz podmiotów Grupy DNB, w tym: 2.399 tys. zł zapłacone przez Certis za udziały, 3.969 tys. zł tytułem skumulowanych dywidend, 78 tys. zł z innych tytułów" - czytamy w komunikacie. W komunikacie podano, że transakcja doszła do skutku po ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających i tym samym dokonaniu transakcji wynikającej z umowy. Transakcja przeprowadzona została w ramach management buyout przez spółkę celową Certis, w której Capital Partners Investment I FIZ posiada 60% kapitału zakładowego, a kadra zarządzająca pozostałe 40 proc. Capital Partners posiada 98,57% certyfikatów Certis Investments.

Mirbud

Mirbud odnotował 4,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 4,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Próchnik

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) podjął na wniosek Próchnika uchwałę sprawie przeprowadzenia scalenia akcji spółki w dniu 22 maja 2014 r., kiedy to nastąpi wymiana dotychczas zarejestrowanych 310.728.501 akcji, każda o wartości nominalnej 0,20 zł, na 34.525.389 akcji, każda o wartości nominalnej 1,80 zł, podała spółka. >>>>

Integer.pl

InPost - właściciel największej na świecie sieci Paczkomatów - rozpoczyna współpracę z Aramex Group, wiodącą firmą na rynku usług logistyczno-transportowych na Bliskim Wschodzie, która ma doprowadzić do stworzenia pierwszej w tym regionie oraz w Afryce transgranicznej sieci terminali, umożliwiających samodzielne nadawanie i odbieranie przesyłek 24/7, poinformował prezes Inpost Rafał Brzoska. Oficjalny start Paczkomatów InPost w tym regionie nastąpi pod koniec 2014 roku.>>>>

Bowim, DM IDMSA, Konsorcjum Stali

Bowim i Dom Maklerski IDMSA cofnęły pozwy i zrzekły się roszczeń wobec Konsorcjum Stali, podała spółka. Oznacza to wejście w życie aneksu nr 4 do porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Bowim a Konsorcjum Stali, zakładającego sprzedaż na rzecz Bowim 1.184.040 akcji zwykłych na okaziciela Konsorcjum Stali. "Zarząd emitenta informuje, iż w dniu 6 maja 2014 r. otrzymał od swojego pełnomocnika informację o przesłaniu przez pełnomocnika Bowim S.A. w dniu 5 maja 2014 r. na adres Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy pisma procesowego cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia (sygn. akt XXVI GC 539/13). Jednoczenie emitent informuje, iż pełnomocnik emitenta otrzymał informację, że dnia 5 maja 2014 r. pełnomocnik Domu Maklerskiego IDM S.A. przesłał na adres Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział V Cywilny pismo procesowe cofnięcie powództwa wraz ze zrzeczeniem się roszczenia. (sygn. akt V ACa 888/13)" - czytamy w komunikacie. Wobec niespełnienia warunków rozwiązujących (pozwy IDMSA i Bowim zostały cofnięte ze zrzeczeniem się roszczeń) Aneks nr 4 nie uległ rozwiązaniu, podano również. Cofnięcie powództwa Bowim oraz cofnięcie powództwa IDMSA stanowi ostatni z warunków obowiązywania Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 roku do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 roku, zawartego pomiędzy Bowim a Konsorcjum Stali, podała Bowim w osobnym komunikacie.

Capital Park

Capital Park kupił dwie nieruchomości high-street o łącznej powierzchni blisko 686,5 m2 zlokalizowane w Olsztynie oraz w Warszawie. Pierwsza z tych nieruchomości jest wynajęta bankowi, komercjalizacja drugiej jest finalizowana z jedną z sieci drogerii, podała spółka. Capital Park zapowiada dalsze inwestycje w nieruchomości zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych miast. "Nieruchomości high-street, czyli lokale handlowo-usługowe zlokalizowane przy głównych ulicach handlowych miast, to segment mający duży potencjał rozwoju. (...) Dlatego rozwijamy nasz portfel nieruchomości high-street, ponieważ jesteśmy przekonani, że będą one generowały ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji. Nieruchomości, które kupiliśmy mogą też w przyszłości poszerzyć pierwszy na polskim rynku fundusz nieruchomości high-street Real Estate Income Assets FIZ AN, bądź też wejść w skład nowego funduszu o podobnym charakterze" – powiedział członek zarządu oraz dyrektor inwestycyjny Capital Park Marcin Juszczyk, cytowany w komunikacie.

MOL

MOL Plc. zawarł umowy z koncernem Eni, przewidujące m.in. nabycie 208 stacji paliw działających pod marką Agip w Czechach, na Słowacji i w Rumunii, podała spółka. MOL ma także umowę nabycia akcji Ceskiej Rafinerskiej od Eni, ale w ich przypadku prawo pierwokupu przysługuje Unipetrolowi z grupy PKN Orlen. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż etapu "Odeon" osiedla Palladium na warszawskim Tarchominie. Łącznie na całym osiedlu zaplanowano około 870 mieszkań, natomiast w nowo wprowadzonym etapie znajdzie się ich 245. Planowane oddanie do użytku tego etapu to koniec III kwartału 2015 r., podała spółka. "Na osiedlu powstaną nowoczesne budynki o wysokości od 2 do 7 pięter, w których zaprojektowano szeroką gamę przestronnych, łatwych do aranżacji mieszkań. W pierwszym etapie o nazwie Odeon, powstanie ich 245. Najmniejsze mieszkanie to mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 31 m2, natomiast największe to czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 71 m2. Osoby, które będą poszukiwały większych mieszkań, będą miały możliwość połączenia lokali" - czytamy w komunikacie.

PBG

PBG zawarła z Obrascon Huarte Lain (OHL) umowę dodatkową, na mocy której OHL przejmuje realizację oraz wszelką odpowiedzialność za budowę stadionu piłkarskiego w Białymstoku, podała spółka. Zadanie realizowane jest przez konsorcjum OHL - PBG. PBG podkreśla, że podpisana umowa jest koncentracji działalności operacyjnej w obszarach gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budownictwie energetycznym. "Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (...) informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku PBG podpisało z Obrascon Huarte Lain S.A. umowę dodatkową, na mocy której OHL przejmuje realizację oraz wszelką odpowiedzialność od PBG za zadanie pod nazwą 'Budowa Stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym', realizowane przez Konsorcjum OHL – PBG na rzecz i zlecenie Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku" - czytamy w komunikacie. OHL wniosło zabezpieczenie należytego wykonania umowy zastępując zabezpieczenie wniesione w postaci gwarancji wystawionej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, zdejmując ten obowiązek z PBG. Uzgodniono, że OHL (działając jako lider konsorcjum) odpowiedzialne będzie za 99,99% robót objętych kontraktem, podano również.

PCC Rokita

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Rokita w związku z ofertą publiczną akcji serii B, C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C, podała KNF. >>>>

Miraculum

Miraculum przydzieliło 10 tys. obligacji serii BB o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. "W ocenie zarządu środki finansowe pozyskane w wyniku emisji obligacji znacząco przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej spółki. Pozyskane środki pozwolą na pełne sfinansowanie potrzeb spółki w zakresie kapitału obrotowego, a także na spłatę zobowiązań zapadających w bieżącym roku" - czytamy w komunikacie. Wykup obligacji nastąpi 26 kwietnia 2016 roku. Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku. Odsetki wypłacane będą w okresach kwartalnych, z dołu począwszy od dnia 6 maja 2014 roku. Pierwszym dniem płatności odsetek będzie dzień 5 sierpnia 2014 roku. Ostatnim będzie dzień wykupu obligacji.

Ferro

Ferro rekomenduje przeznaczenie kwoty 8,62 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2013 na wypłatę dywidendy tj. 0,41 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

LPP

Akcjonariusze LPP zdecydują o przeznaczeniu kwoty 169,6 mln zł na dywidendę za 2013 rok, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 23 czerwca. Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ma być ustalony na dzień 5 września, a termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września. Projekt uchwały przewiduje ponadto „wyłączenie kwoty 223.708.262,73 zł od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy". Kapitał LPP dzieli się obecnie na 1 831 123 akcji.

CCC

CCC Factory, spółka zależna CCC, ma umowę z konsorcjum firm Porr (Polska) jako liderem oraz Tulcon na wybudowanie hali magazynowej wysokiego składowania w Polkowicach o wartości 46,14 mln zł netto, podało CCC. "Roboty zostaną zakończone w terminie 31 grudnia 2014 roku. Poszczególne etapy prac wynikają z Harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe ('cena kontraktowa') w wysokości 46.140.000,00 zł netto" - czytamy w komunikacie.

Gant Development

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) nie akceptuje aktualnych propozycji układowych Gant Development w upadłości układowej i zapowiedział przystąpienie do egzekucji z posiadanych zabezpieczeń, jeśli nowe propozycje (na które czeka do dnia 15 maja 2014 roku) nie będą zgodne z jego oczekiwaniami, podał Gant. >>>>

Robyg

Akcjonariusze Robygu podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia na dywidendę za 2013 rok kwoty 20,97 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Orange Polska

Rada nadzorcza Orange Polska wyraziła pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy o finansowanie z Orange S.A. lub jej spółką zależną. W ramach tej umowy Orange Polska zostanie udostępnione finansowanie wysokości 2 mld zł (EUR 480 mln) w formie pożyczki wyrażonej w EUR z terminem zapadalności 5 lat, podała spółka,. „ Orange Polska wykorzysta możliwość finansowania przez Orange SA, w celu refinansowania euroobligacji zapadających w maju b.r. i obniżenia kosztu finansowania"- poinformowała spółka w komunikacie. W ramach tej umowy z Orange SA, spółce zostanie udostępnione finansowanie wysokości 2 mld zł (EUR 480 mln) w formie pożyczki wyrażonej w euro z terminem zapadalności 5 lat. „Ponadto rada nadzorcza wyraziła pozytywną opinię w sprawie podwyższenia o 230 mln EUR kwoty kredytu w ramach istniejącej umowy kredytu rewolwingowego pomiędzy Orange Polska i Atlas Services Belgium SA (spółka zależna w 100% od Orange SA) oraz wydłużenia terminu jego zapadalności do 2018 roku" – czytamy także. Celem powyższego jest refinansowanie średnioterminowych papierów dłużnych o wartości nominalnej 700 mln EUR zapadających 22 maja 2014 roku. Pozwoli to Orange Polska SA obniżyć koszt finansowy; dla nowego finansowania wg stanu na dziś wyniesie on średnio 4,2% rocznie w złotych, z uwzględnieniem kosztów zabezpieczenia.