Zysk operacyjny wyniósł 1,43 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,32 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 33,52 mln zł rok wcześniej.

MFO, działająca od 2000 roku, jest liderem polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. Największym akcjonariuszem MFO jest prezes Tomasz Mirski. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w styczniu 2014 r.