Zarząd Aplisens zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 3,50 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 14,18 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,26 zł na akcję, podała spółka.

"Dzień dywidendy: 10 lipca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy: 24 lipca 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Propozycja ta zostanie przedłożona radzie nadzorczej, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Aplisens w 2013 r. wyniósł 14,18 mln zł wobec 13,54 mln zł zysku rok wcześniej. Aplisens odnotował 14,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 14,70 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest liderem wśród krajowych producentów i dostawców rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 80 mln zł w 2013 r.