„Wstępna ocena ratingowa euroobligacji jest na tym samym poziomie co długoterminowy rating PKN Orlen S.A. otrzymany od agencji: 'BBB-/stable outlook'. Odzwierciedla ona udzielaną przez Spółkę gwarancję oraz rating niezabezpieczonego zadłużenia dla obligacji PKN Orlen S.A. Agencja uzależnia nadanie ostatecznej oceny ratingowej od potwierdzenia końcowej dokumentacji zgodnie z dotychczas analizowanymi informacjami" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Orlen Capital AB.

W maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Ostateczna kwota emisji będzie zależała od bieżących warunków rynkowych.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.