Od końca 2013 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zmniejszyło się o 11,6 proc.

- Wzrost zadłużenia w kwietniu 2014 r. był przede wszystkim spowodowany finansowaniem deficytu budżetu państwa (3,8 mld zł). Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekciee reformy systemu emerytalnego - czytamy w komunikacie.

Po wyłączeniu efektu umorzenia tych papierów zadłużenie SP wzrósł i od początku 2014 r. o 33 362,5 mln zł (o 4,0 proc.), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (24,5 mld zł) i zmian kursu złotego (3,6 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec kwietnia br. 477,90 mld zł i wzrosło o 0,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (i spadło o 18,2 proc. od początku br.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 263,30 mld zł, czyli było o 0,5 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej (i wzrosło o 3,8 proc. od pocz. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w kwietniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 457,22 mld zł i wzrosło o 0,3 proc. m/m (ale spadło o 19,2 proc. od pocz. r.).

>>> Czytaj również: Rząd przyjął założenia do budżetu na 2015 rok