Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii E, podkreśla GPW.

"Jednocześnie zgodnie z wnioskiem emitenta akcje istniejące serii A, B, C oraz D mają być wprowadzone do obrotu i notowane równolegle z prawami do akcji nowej emisji serii E, co również powinno mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się notowań tych akcji. Należy również podkreślić, iż po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E spółka Tele-Polska Holding S.A. będzie spełniała wszystkie wymogi związane z rozproszeniem akcji przewidziane dla rynku równoległego" - czytamy w uzasadnieniu uchwały zarządu GPW.

W ub. tygodniu członek zarządu spółki Marek Montoya poinformował agencję ISBnews, że TPH liczy na przejście na GPW z NewConnect na początku lipca.

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.

>>> Czytaj też: Tele-Polska Holding podtrzymuje prognozy finansowe, rozważy akwizycje