Obligacje są pięcioletnie, oprocentowane 5,5% w skali roku. Kolejna transza obejmowała 40.000 szt. obligacji wyemitowanych przez spółkę w kwietniu br. i następnie dopuszczonych do obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje były sprzedawane przez Dom Maklerski BDM.

„W klasycznym modelu emisji obligacji, inwestor musi czekać na zaksięgowanie obligacji, na które złożył zapis nawet kilkanaście dni. Następnie kolejne kilka dni zajmuje wprowadzenie tych obligacji do obrotu. Dzięki formule oferty kaskadowej, kupowane obligacje już w momencie ich nabycia są wprowadzone do obrotu na rynku obligacji, którego organizatorem jest GPW. Dodatkowo czas oczekiwania od złożenia zapisu do ich przydziału i zapisania na rachunkach maklerskich to zaledwie dwa dni, po upływie których inwestor może od razu dokonać dalszej odsprzedaży obligacji na rynku wtórnym. Jest to istotne udogodnienie dla inwestorów, podnoszące płynność i atrakcyjność obligacji PCC Rokita" – powiedział wiceprezes spółki Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.

>>> Czytaj też: PCC Rokita rozpoczęło II transzę oferty kaskadowej obligacji serii BA

W kwietniu br. spółka przeprowadziła emisję obligacji o wartości 22 mln zł w ramach drugiego Programu emisji obligacji. Obligacje o wartości 17 mln zł nabył uczestnik oferty kaskadowej – Dom Maklerski BDM, który teraz odsprzedaje obligacje inwestorom. Dotychczas miały miejsce dwie transze: pierwsza, zakończona już po dwóch dniach zapisów i druga, zakończona na dwa dni przed ostatnim dniem zapisów.

Reklama

Cena sprzedaży obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis i uwzględnia wartość nominalną oraz odsetki należne na dzień przypadający w drugim dniu roboczym, następującym po dniu dokonania zapisu.

Spółka PCC Rokita i Dom Maklerski BDM jako pierwsi w Polsce zastosowali mechanizm oferty kaskadowej, wprowadzony do polskiego ustawodawstwa w ubiegłym roku.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1101 mln zł w 2013 r.

>>> Czytaj też: PCC Rokita pozyskała z oferty publicznej akcji 98,3 mln zł