"Od rozpoczęcia zapisów do dnia 3 lipca 2014 r. złożono zapisy na liczbę obligacji serii B większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii B, co powoduje, że w dniu 3 lipca 2014 r. miał miejsce dzień przekroczenia zapisów. Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem przekroczenia zapisów tj. do dnia 2 lipca 2014 r. (włącznie) zostaną przydzielone obligacje serii B w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. Zapisy złożone w okresie od dnia przekroczenia zapisów tj. od dnia 3 lipca 2014 r. (włącznie) do dnia 4 lipca 2014 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane" - czytamy w komunikacie.

Łączna liczba obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od dnia przekroczenia zapisów tj. od dnia 3 lipca 2014 r. (włącznie) do 4 lipca 2014 r. (włącznie) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych obligacji serii B, a liczbą obligacji serii B przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy do dnia 2 lipca 2014 r. (włącznie), podano także.

"Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii B określony w ostatecznych warunkach oferty obligacji serii B zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów został przesunięty na 4 lipca 2014 r. (...) Spółka dokona przydziału obligacji serii B w dniu 7 lipca 2014 r." - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Echo Investment planuje 155-metrowy biurowiec w centrum Warszawy

Wcześniej spółka informowała, że oprocentowanie obligacji serii B jest oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 2,85%. Transakcję obsługuje Dom Maklerski PKO Bank Polski w Warszawie.

Reklama

Kilka dni temu Echo podało, że z powodu dużego zainteresowania zapisy na I transzę obligacji dla inwestorów indywidualnych, obejmująca papiery o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, zostały skrócone do 30 czerwca br. Pierwotnie zapisy miały potrwać do 9 lipca br. Wcześniej spółka informowała, że oprocentowanie obligacji tej serii będzie oparte o stawkę WIBOR 6M powiększonej o marżę 2,95%.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący obligacji emitowanych w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

Echo Investment to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym.
Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln m2. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.

>>> Grupa Echo kupiła dawne Browary Warszawskie pod inwestycje warte 1 mld zł