"W ostatnich miesiącach spółka podjęła duży wysiłek reorganizacyjny i widzimy już pierwsze efekty. Obecnie zadłużenie spółki wynosi 78 mln zł, mamy podpisane umowy restrukturyzacyjne z bankami i realizujemy je na bieżąco" - powiedział prezes Konrad Miterski na konferencji prasowej.

Przypomniał, że już w I kw. 2014 r. spółce udało się wypracować zysk netto w kwocie blisko 0,5 mln zł wobec ponad 4 mln zł straty rok wcześniej. Wzrosły także pozostałe wskaźniki finansowe. "Nie możemy jeszcze mówić konkretnie o II kw. 2014 r., ale na pewno zanotowaliśmy kolejną poprawę. I liczymy, ze ten trend będzie kontynuowany w kolejnych okresach" - podkreślił Miterski.

Największe nadzieje Ferrum wiąże z zatwierdzonym niedawno przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) wieloletnim programem inwestycyjnym Gaz-Systemu. To program rozpisany na lata 2014-2018, a zakłada on zapotrzebowanie na ok. 300 tys. ton rur za - według wyliczeń spółki - ok. 1,5 mld zł z 7,1 mld zł przeznaczonych na cały proces budowy nowych połączeń w ramach tzw. umowy ramowej. "W tej chwili bierzemy udział łącznie w 3 postępowaniach przetargowych Gaz-Systemu i przygotowujemy się do realizacji zamówień w wypadku wygranych. Docelowo chcemy wziąć 40% z 1,5-mld umowy ramowej, pozostałe dwa to znacznie mniejsze przetargi. Natomiast w latach 2018-2023 planowana jest rozbudowa terminala LNG w Świnoujściu do 7,5 mld ton wraz z połączeniami. Także w przetargach w na ten projekt chcemy w przyszłości brać udział" - wyjaśnił wiceprezes Jacek Podwiński.

>>>> Czytaj też: Strata netto Ferrum to 53,91 mln zł w 2013 r. wobec zysku rok wcześniej

Prezes podkreślił, że liczy na pozytywny wynik przetargów w których bierze udział Ferrum, ponieważ obecnie większość sieci jest budowana na południu Polski, co daje spółce dużą przewagę logistyczną. Konkurują bowiem ze spółkami z Turcji oraz Chin, a transport rur drogą lądową jest kosztowny i czasochłonny. "Gaz-System ma najwyższe w Europie wymagania jakościowe, jeśli chodzi o rury, a my jesteśmy w stanie spełnić te oczekiwania. Mamy unikalne w Europie linie produkcyjne mogące przygotować 100 tys. ton każdego rodzaju produktów w oczekiwanych przez klienta specyfikacjach" - zaznaczył Podwiński.

Przedstawiciele spółki podkreślili, że Ferrum uczestniczy także w innych projektach, głównie w branży energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Do momentu rozstrzygnięcia przetargów Gaz-Systemu wejścia w życie umowy ramowej to z tych źródeł pochodzić będzie gros przychodów. Trudno więc liczyć w tym roku na wzrost przychodów. Grupa Kapitałowa Ferrum realizuje swoją działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej Grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

>>> HW Pietrzak Holding ogłosił wezwanie na 33 proc. akcji Ferrum po 7,3 zł